Vår hållbarhetsvision
Vi strävar efter att stödja ett hållbart samhälle och en hållbar handel genom att ha ett nära samarbete med leverantörer och kunder om ett ökat hållbarhetsmedvetande. Vi vill minimera och mildra de negativa effekter som resor har på miljön genom noggranna val av leverantörer och maximera de positiva effekterna genom att bidra till lokalsamhället och värna mänskliga rättigheter.

Pin It on Pinterest

Share This