Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Vi vill tillsammans med våra leverantörer och kunder verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter.

 

Vi tar miljöhoten på allvar men tror inte att lösningen är att sluta resa. Resor och turism är starkt bidragande till en hållbar samhällsutveckling. För många länder är turismen helt avgörande för den ekonomiska tillväxten och bidrar därmed till minskad fattigdom och svält, till investeringar i infrastruktur, utbildning och miljö- och naturåtgärder. Möten mellan människor och kulturer bidrar till en inkluderande, tolerant och fredlig värld med ökad jämställdhet och jämlikhet.
 
Allt vi gör påverkar miljö och klimat, så gör förstås också resande och turism. Det kan även leda till exploatering av resmål och lokalbefolkning. Vi arbetar därför tillsammans med våra leverantörer för att den negativa påverkan ska minimeras och för att göra medvetna val vid alla typer av bokningar. Arbetet gäller heller inte bara frågor kopplade till miljö och klimat utan även medarbetar- och samhällsfrågor.
 
Hållbar utveckling är en kontinuerlig strävan att göra mer nytta och mindre skada. Här är exempel på saker vi gör för bättre hållbarhet:
 
Internt hållbarhetsarbete
Vi har en handlingsplan för hållbarhetsarbetet med tydliga mål för åtgärder, ansvar och tidsplanering.
 
Vi utvecklar dokumenterade rutiner för att övervaka och utvärdera genomförandet av hållbarhetsarbetet.
 
Vi arbetar för att säkerställa företagets transparens i hållbarhet genom offentlig rapportering och kommunikation.
 
Vi arbetar aktivt för att minimera användningen av engångsartiklar.
 
Vi använder rengöringsmedel med så liten påverkan på naturen som möjligt, t ex ättika, bikarbonat och linoljesåpa.
 
Vi arbetar aktivt med att mäta, övervaka och minska energiförbrukningen.
 
Vi undviker all form av pappershantering och skickar i första hand ut information och färdhandlingar digitalt.
 
Vi jobbar enligt Travelifes system för hållbar utveckling för resebyråer och researrangörer. Travelife tillhandahåller verktyg för att integrera ett hållbarhetstänk på ett praktiskt sätt i den dagliga verksamheten inom ett antal olika områden.
 
Leverantörer
Baserat på en inventering av våra samarbetspartners har vi utvecklat och implementerat en policy för att förbättra hållbarheten hos våra partnerbyråer. Vårt mål är att göra hållbar utveckling tydlig för varje partner inom vår verksamhet.
 
Vi väljer inkvartering som uppfyller hållbarhets- och kvalitetsstandarder.
 
Vi arbetar endast med leverantörer som respekterar mänskliga rättigheter och betalar avtalsenliga löner
 
Vi väljer att arbeta tillsammans med lokala leverantörer och lokala guider
 
Vi är tydliga gentemot leverantörer att vi inte accepterar någon form av korruption.
 
Vi utvärderar regelbundet våra nyckelpartners hållbarhetspraxis för att säkerställa att deras praxis verkligen är hållbar.
 

På destinationen
Vi värdesätter djur- och samhällens välfärd mycket högt och erbjuder turer som bara lämnar ett mindre fotavtryck. Vi värnar om samhällenas och den naturliga miljöns autenticitet och är starkt emot att skada vilda djur och förorena miljön.
 
Vi prioriterar lokala råvaror
 
Vår avsikt är att skapa respektfulla lokala möten på destinationen
 
Vi uppmanar både kunder och leverantörer att sopsortera även när de är på resa och undvika engångsartiklar
 
Transport
Vi prioriterar det transportmedel som ger minst miljöpåverkan men ändå en rimlig resväg (t ex undvika mellanlandning vid val av flyg
 
Tips till kunder
Ta kollektivtrafik till och från flygplatser och hotell. Om du måste ta taxi, samåk eller välj miljötaxi
 
Packa lätt, varje kilo minskar bränsleförbrukningen ombord
 
Ladda ner biljetterna digitalt och spara på pappersutskriften
 
Spara på vattnet, i många länder utomlands är det vattenbrist. Ta en snabb dusch, återanvänd handduken och häng upp den igen.
 
Spara på elen på hotellrummet. Låt luftkonditioneringen vara avstängd när du är ute och släck alla lampor
 
Handla lokalt producerade souvenirer och undvik inköp av produkter från utrotningshotade växter och djur som t.ex. elfenben och koraller
 
Vi uppmanar våra resenärer att inte ge till barn som tigger, säljer souvenirer eller uppträder för att verka för att barn inte ska fastna i detta för att istället gå i skola.

Pin It on Pinterest

Share This