Resegaranti – vad är det?

Resegaranti

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER
Ask Mr. Nilsson ställer lagstadgad resegaranti.

Resegarantin ger dig ersättning om du har köpt en resa som ställs in eller avbryts, till exempel för att researrangören har gått i konkurs. Det är Resegarantinämnden som beslutar om vilka resenärer som ska få ersättning och ersättningens storlek. Du måste ansöka hos nämnden inom tre månader från det att resan avbröts eller ställdes in. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

Läs mer genom att klicka här.
kammarkollegiet

 

SRFs villkor för paketresor. Klicka för att ladda ner villkoren som pdf.

srfs_villkor_f_r_paketresor_rev_2014_03_02-1

Pin It on Pinterest

Share This