Resa med specialkost, allergier eller funktionshinder

Speciella önskemål

Specialmat

Den som av medicinska eller andra skäl behöver annan kost än den ordinarie som ingår i resans pris bör meddela detta redan vid bokningstillfället. Ett önskemål är inte någon garanti. Vi hoppas på förståelse för att det ibland kan vara svårt att tillgodose alla önskemål, då hotell och restauranger inte alltid serverar varierad dietkost. Ask Mr. Nilsson informerar berörda hotell/restauranger, men påtar sig i övrigt inget ansvar för måltiders sammansättning.

Allergier

Lider du av astma och/eller allergier framför vi önskemål till flygbolag, hotell, restauranger om detta uppges vid bokningstillfället, men vi kan aldrig lämna några garantier.

Funktionshinder

Har du funktionshinder är du skyldig att meddela detta vid inbokningstillfället. Du färdas i grupp tillsammans med andra resedeltagare och följer ett på förhand fastställt program. Inte alla resor är anpassade för personer med rörelsehinder. Hör av dig till oss så kan vi informera mer om varje specifikt resmål.

 

Pin It on Pinterest

Share This