PUL Personuppgiftslagen

PUL Personuppgiftslagen

Ask Mr. Nilsson hanterar alla uppgifter som registreras i samband med bokning enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204).

Uppgifterna lagras i Ask Mr. Nilsson bokningssystem och används för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal. Information om dig lämnas inte ut till någon utomstående part om det inte är relaterat till bokad reseprodukt, såsom t.ex. flygbolag och hotell. Skulle det ändå ske på grund av fel eller annan anledning kan Ask Mr. Nilsson ej hållas ansvarig.

Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt § 26 PUL skriftligen ansöka om detta hos oss. Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar måste du kontakta Ask Mr. Nilsson skriftligen och begära ett avlägsnande av personuppgifterna antingen till nedanstående adress eller via info@askmrnilsson.se

Ask Mr. Nilsson AB
Brotorpsvägen 38
163 44 SPÅNGA

Pin It on Pinterest

Share This